คำถามที่พบบ่อย: ฝ่ายบริการลูกค้า

รถไฟไทย

เดินทางพร้อมกับเด็ก จะทำการสำรองที่นั่งของรถไฟสำหรับเด็กได้อย่างไร

 • สำหรับเด็กแรกเกิด และเด็กที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี สามารถเดินทางได้ฟรี (ไม่เสียค่าโดยสาร) แต่เด็กจะต้องอยู่ในความอยู่ของผู้ปกครองและนอนกับผู้ใหญ่เท่านั้น
 • สำหรับเด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 3 - 12 ปี และมีความสูงไม่เกิน 150 ซม. จะได้รับส่วนลด 15% ของราคาตั๋วโดยสารปกติ

คุณสามารถทำการสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ และเลือกว่า ผู้โดยสารเด็ก ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ ทางเราจะทำการคืนเงินส่วนต่างให้ในวันที่คุณมารับตั๋วที่สำนักงานของเราเป็นเงินสด และตั๋วเด็กจำเป็นต้องสำรองที่นั่งเป็นเตียงล่างเท่านั้น
เนื่องด้วยนโยบายเพื่อความปลอดภัยจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

สามารถรับตั๋วรถไฟได้ที่ไหน?

ตั๋วสำหรับรถไฟที่ที่มีต้นทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง (กรุงเทพ) ผู้โดยสารจะต้องมารับที่สำนักงานของเราในอาคาร DOB ตรงข้ามสถานีรถไฟ หากคุณเดินทางมาจากรถไฟใต้ดิน ให้ใช้ทางออกหมายเลข 1 จากสถานี MRT หัวลำโพง อาคารอยู่ห่างจากทางออกประมาณ 30 เมตร (ซ้ายมือคุณ)

โปรดทราบ: คุณจะสามารถเลือกจุดรับตั๋วระหว่างการชำระเงินได้ หากคุณจองตั๋วรถไฟที่ไม่ใช่ต้นทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง เราสามารถส่งตั๋วโดยสารรถไฟให้คุณไปยังสถานีต้นทางที่คุณตะเดินทางได้ โดยคุณจะต้องเดินทางไปรับตั๋วที่ห้องพัสดุของสถานีนั้นๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกบริการจัดส่งตั๋วโดยสารผ่านทางไปรณีย์ไทย ไปยังโรงแรมที่คุณพักได้ ซึ่งบริการนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (บริการดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับโรงแรมที่อยู่ห่างไกล เช่น เกาะ)

สำหรับตั๋วรถไฟที่ออกเดินทางจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ สามารถรับได้ที่แผนกต้อนรับของโรงแรมบอสโซเทล เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟในจังหวัดเชียงใหม่ หากเป็นตั๋วเดินทางจากจังหวัดอื่นๆ สามารถไปรับได้ที่ห้องพัสดุ (Parcel room) ประจำสถานีนั้นๆได้

โปรดทราบว่าหลังจากที่คุณได้รับตั๋วแล้ว เราจะไม่สามารถคืนเงิน หรือทำการเปลี่ยนแปลงให้กับคุณได้อีกต่อไป

เลขบัตรประชาชน/ หนังสือเดินทางมีความจำเป็นหรือไม่? และสามารถเปลี่ยนรายละเอียดบัตรหลังจากซื้อตั๋วแล้วได้หรือไม่?

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง มีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันการโกงหรือการสวมรอยเป็นตัวคุณและมารับตั๋วแทน เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้มีความสำคัญมาก หากไม่ระบุ...คุณจะไม่สามารถทำการสำรองที่นั่งได้สำเร็จ และก่อนออกเดินทางคุณจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนของคุณเพื่อมารับตั๋วรถไฟ

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หลังจากซื้อตั๋วไปแล้วคุณสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์ รถตู้ หรือเรือข้ามฟาก

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางสำหรับการจองรถไฟได้เช่นกัน ทั้งนี้หากเป็นตั๋วเครื่องบินอาจไม่สามารถทำได้ หรือหากทำได้จะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพราะสายการบินมีความเข้มงวดค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นก่อนการชำระเงิน กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจว่า ข้อมูลทุกอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ดี

ฉันสามารถให้บุคคลอื่นไปรับตั๋วรถไฟแทนได้หรือไม่?

คุณสามารถที่จะให้บุคคลอื่นไปรับตั๋วรถไฟแทนคุณได้ เพียงแค่คุณยืนยันตัวตนผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้า (Support Function) เพื่อความปลอดภัยทั้งของตัวลูกค้าและทางเราเอง บุคคลที่จะเดินทางมารับตั๋วแทนคุณจะต้องเซ็นลายเซ็นตอนที่มารับตั๋ว

โดยผู้ที่มารับตั๋วแทนจะต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิต/เดรดิตที่ใช้ชำระเงิน สำหรับการสำรองที่นั่งตั๋วรถไฟ เราทำแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่ผู้โดยสารอ้างว่าตนเองไม่เคยได้รับตั๋ว แต่ทั้งนี้ทั้งนี้อีเมลคำอนุญาตรับตั๋วแทนของคุณ ก็เพียงพอที่จะเป็นหลักฐานสำหรับธนาคารได้ (ในกรณีถ้ามีเคสดังกล่าวเกิดขึ้น)

ทำไมรถไฟที่เลือก ไม่สามารถจองตั๋วได้?

หากรถไฟของคุณไม่สามารถจองได้ แสดงว่าตั๋วโดยสารได้ขายหมดแล้ว หรือคุณอาจพลาดเวลาจอง (ทั้งนี้ หากสถานีต้นทางไม่ใช่สถานีกรุงเทพฯ / หัวลำโพง คุณจะต้องทำการจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน)

เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนมาใช้บริการเดินทางด้วยตั๋วเดินทางร่วมกับรถบัสวีไอพี หรือ เที่ยวบินแทน

การจัดส่งตั๋วรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ใช้ตั๋ว e-ticket ในการเดินทาง ดังนั้นบัตรโดยสารของคุณจะถูกปริ้นท์ออกมาและคุณต้องเดินทางมารับตั๋วโดยสารตัวจริงที่ออฟฟิศของเรา

หลังจากได้รับการยืนยันตั๋วโดยสารแล้ว คุณสามารถเลือกบริการต่างๆ ได้ดังนี้ :

 • มารับตั๋วโดยสารที่สำนักงานของเรา เวลาทำการ 10:00 - 20:00 น. (ที่เคาน์เตอร์รับตั๋ว ในตึก DOB ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีรถไฟหัวลำโพงของกรุงเทพฯ หรือ สำนักงานที่เชียงใหม่แผนกต้อนรับของโรงแรมบอสโซเทล เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟในจังหวัดเชียงใหม่)
 • ส่งตั๋วไปยังโรงแรมที่คุณพัก (ในประเทศไทย) มีค่าธรรมเนียม 100 บาท
 • จัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังประเทศต่างๆ มีค่าธรรมเนียมประมาณ 1,500 บาท (ใช้เวลาช้าสุด - เร็วสุดไม่เกิน 1 สัปดาห์)
 • มารับตั๋วโดยสารที่ห้องพัสดุ ณ สถานีรถไฟที่เป็นสถานีต้นทางของคุณ 100 บาท (เพียงนำบัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ห้องพัสดุของสถานีรถไฟตามที่เราระบุ)

คุณสามารถเลือกวิธีการรับตั๋วของคุณได้ ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการชำระเงิน

โปรดทราบ:
เราไม่ได้จัดส่งไปยังเกาะต่างๆในประเทศไทยเนื่องจากตั๋วที่หายไปจำนวนมาก

จะรู้ได้อย่างไรว่าตั๋วโดยสารของฉันได้รับการยืนยันแล้ว?

หลังจากที่เสร็จสิ้นขั้นตอนการสำรองที่นั่งและการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับใบเสร็จหลังการชำระเงินทันที โดยทางเราจะส่งจะใบเสร็จรับนี้ไปยังอีเมลของคุณ ซึ่งในบางกรณี ลูกค้าบางท่านอาจจะได้รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (หรือ Voucher) โดยลูกค้าสามารถใช้ voucher เป็นเหมือนบัตรโดยสารที่ใช้ในการเช็คอินและเดินทางได้เลย (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ประกอบการแต่ละที่ด้วย)

 • ถ้าคุณจองตั๋วรถไฟ หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนของการสำรองที่นั่งและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว พนักงานของเราจะดำเนินการจัดการซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟให้กับคุณ และในทันทีที่เราได้บัตรโดยสารแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการจองตั๋วเราอีกครั้ง เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าตั๋วของคุณได้ทำการซื้อสำเร็จแล้ว โปรดทราบว่า**การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ทำการสำรองที่นั่งได้เพียง 60 วันล่วงหน้าก่อนเดินทางเท่านั้น (บางเส้นทางสามารถซื้อได้ 30 วันล่วงหน้า)

 • หลังจากที่คุณได้รับอีเมลยืนยันการจอง คุณสามารถนำ voucher ที่เราส่งไป มาติดต่อรับบัตรโดยสารตัวจริงได้ที่ออฟฟิศ 12GO ทั้งนี้คุณสามารถเลือกเดินทางมารับบัตรโดยสารก่อนล่วงหน้า หรือจะมารับบัตรโดยสารในวันเดินทางก็ได้ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางมาแสดงเพื่อใช้ในการรับบัตรโดยสารอย่างน้อย 60 นาทีก่อนเวลาเดินทาง

 • สำหรับบริการอื่นๆ เช่น รถทัวร์ เรือ หรือเที่ยวบิน บ่อยครั้งที่บัตรโดยสารไม่ได้รับการคอนเฟิร์มเลยในทันที หากคุณต้องการความรวดเร็วจากการยืนยันในการสำรองที่นั่งโดยสาร สามารถสังเกตสัญลักษณ์ คำว่า “⚡ ยืนยันการจองทันที” บนหน้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อค้นหาเส้นทางที่บัตรโดยสารสามารถยืนยันได้ทันที

ในเว็บไซต์มีที่นั่งว่าง แต่พอจองตั๋วกลับเต็ม?

ขั้นตอนการจองตั๋วรถไฟยังคงเป็นแบบเก่า ซึ่งเราต้องใช้เจ้าหน้าที่เดินทางไปที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วที่สถานีรถไฟ เพื่อยืนต่อคิวรอซื้อตั๋วของคุณ อาจเป็นไปได้ว่าในระหว่างที่เรารอซื้อตั๋วอยู่นั้น ได้มีการจำหน่ายตั๋วที่มีอยู่หมดไป เนื่องจากเรายังไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายตั๋วของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยตรง ทางที่นี่คุณควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อให็คุณได้เดินทางในเส้นทางที่คุณต้องการโดยไม่สะดุด หรือติดขัด

ทำไมต้องมีการระบุเพศในการจอง?

เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดให้ในส่วนของตู้รถไฟสำหรับผู้หญิงและเด็ก เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาขณะเดินทาง และสำหรับตั๋ว VIP ที่มีการสำรองที่นั่งเพียงที่เดียวนั้น จึงจำเป็นต้องระบุเพศให้ชัดเจน นั่นเป็นเพราะการรถไฟแห่งประเทศไทยจะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารต่างเพศเดินทางในห้องเดียวกัน

หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง คุณอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นโดยสารบนรถไฟได้ เพราะฉะนั้นหากเกิดอะไรขึ้นทางเราจะไม่สามารถช่วยคุณได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของการรถไฟที่ผู้โดยสารทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม

สามารถรับตั๋วรถไฟ ก่อนวันเดินทางได้หรือไม่?

หลังจากที่คุณได้รับอีเมลยืนยันการสำรองที่นั่ง คุณสามารถเดินทางมารับตั๋วรถไฟได้ทันที

ทั้งนี้ ก่อนมารับตั๋ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราให้ทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อที่เราจะได้ปริ้นท์และเตรียมตั๋วรถไฟไว้สำหรับคุณ

สำหรับตั๋วโดยสารอื่นๆ คุณสามารถปริ้นท์ e-tickets (ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์) และนำไปเช็คอินกับผู้ประกอบการในวันเดินทางได้ (ก่อนเวลาอย่างน้อย 30 - 90 นาที)

ต้องการสำรองที่นั่งติดกัน / นั่งด้วยกัน ควรทำอย่างไร?

ทางบริษัทเข้าใจผู้โดยสารว่าต้องการเดินทางและนั่งกับคนใกล้ชิด หรือที่นั่งติดๆ กัน โดยปกติเจ้าหน้าที่ของเราจะทำการสำรองที่นั่งให้ได้เดินทางด้วยและที่นั่งติดกันเสมอ อาจจะมีบางกรณีเท่านั้น ที่ไม่สามารถสำรองที่นั่งติดกันได้ เนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น มีผู้มาสำรองตั๋วเฉพาะเตียงล่าง, ช่วงเทศกาล, ลูกค้าเป็นกลุ่มใหญ่ หรือ มีลูกค้าสำรองที่นั่งในระยะทางที่เราต้องไป

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำการสำรองการเดินทางล่วงหน้าก่อนวันเดินทางได้ 60 วัน หากถึงกำหนดการจำหน่ายตั๋ว ทางเราจะรีบดำเนินการสำรองโดยเร็วที่สุด

ผู้พิการที่ต้องการเดินทางกับรถไฟไทย

ผู้พิการที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ เนื่องจากบางเส้นทางนั้นอาจไม่สามารถให้บริการผู้พิการได้ เพราะเส้นทางแต่ละเส้นทางจะมีความไม่แน่นอน หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไร สามารถติดต่อเรามาได้ตลอดเวลา เรายินดีที่จะตรวจสอบกับทางการรถไฟไทยให้คุณ

ฉันสามารถใช้ตั๋วรถไฟ PDF ใช้สำหรับการเดินทางได้หรือไม่? หรือต้องมีการเปลี่ยนเป็นตั๋วจริงก่อนเดินทาง?

ไม่ได้ เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ใช้เอกสารอื่นๆ นอกจากตั๋วจริงของการรถไฟแห่งประเทศไทยเท่านั้น
ทั้งนี้คุณจะต้องนำเอกสารยืนยันการสำรองที่นั่งที่ทาง 12go.asia ส่งให้ทางอีเมล มายื่นกับทางสำนักงานของเรา เพื่อรับตั๋วตัวจริงที่ใช้สำหรับการเดินทางโดยรถไฟเท่านั้น

เตียงนอนบนรถไฟ มีขนาดเท่าใด?

เตียงบนมีขนาดเล็กกว่าเตียงล่าง หากคุณสูง 170 ซม.หรือต่ำกว่า เราขอแนะนำเตียงบน เนื่องจากจะมีความพอดีกับส่วนสูง

หากคุณสูงเกิน 170 ซม ขึ้นไป ทางเราแนะนำเตียงล่าง เนื่องจากจะมีความพอดีกับส่วนสูงและความกว้างที่มากกว่า

ฉันสามารถที่จะเดินทางกับแฟนในห้องโดยสารเดียวกันได้หรือไม่?

คำตอบคือ ได้ คุณสามารถเดินทางในห้องโดยสารเดียวกันได้ ในกรณีที่จองตั๋วรถไฟมา 2 ที่นั่งในตู้นอนปรับอากาศชั้นหนึ่ง

ถ้าคุณจองตั๋วรถไฟมา 1 ที่นั่งในตู้นอนปรับอากาศชั้นหนึ่ง คุณจะได้เดินทางกับบุคคลเพศเดียวกันในตู้โดยสารนั้น
และตู้โดยสาร “ผู้หญิง” จะมีแต่ผู้หญิงเท่านั้น ผู้ชายจะไม่สามารถโดยสารได้

รถไฟออกจากสถานีตรงเวลาหรือไม่?

โดยปกติแล้วรถไฟจะออกตรงเวลา แต่ถ้าหากคุณมาช้าอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้าของรถไฟได้ ในบางครั้งหากคุณมาช้าเกินกว่าเวลาออกเดินทางของรถไฟ คุณอาจไม่ได้เดินทางในเที่ยวรถนั่น เนื่องจากรถไฟได้ออกเดินทางตามเวลาไปแล้ว

ฉันสามารถอยู่กับเพื่อน 2 คน ในห้องโดยสารชั้น 2 ได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากรถไฟชั้น 2 มีจำนวน 40 ที่ (สำหรับรถไฟนอน) ซึ่งเป็นการโดยสารกับผู้โดยสารท่านอื่น ๆ หรือหากคุณต้องการเดินทางเพียง 2 คนจริงๆ (หรือต้องการอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันแบบส่วนตัว) นั่นหมายความว่าคุณต้องซื้อตั๋วที่นั่งทั้งหมด 40 ใบ หรือเรียกง่ายๆ ว่า ซื้อตั๋วรถไฟแบบเหมาตู้นั่นเอง

ส่งตั๋วรถไฟทางไปรษณีย์ได้ไหม?

ทางเรามีบริการจัดส่งตั๋วโดยสารรถไฟให้กับลูกค้าที่ทำการสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยแบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้

 • จัดส่งตั๋วรถไฟระหว่างประเทศ บริการจัดส่งตั๋วรถไฟระหว่างประเทศจะเป็นการใช้บริการของ DHL ประเภทลงทะเบียน สำหรับบริการนี้มีค่าใช้จ่ายส่วนต่างขึ้นอยู่กับปลายทางที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่ง โดยตั๋วโดยสารจะถูกนำส่งให้คุณภายใน 2 หรือ 3 วัน หลังจากนั้นทางเราจะทำการส่งหมายเลขการติดตามพัสดุหรือ tracking number ให้กับคุณ ทั้งนี้ หากตั๋วอยู่ระหว่างการจัดส่ง คุณจะไม่สามารถทำการคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงใดๆได้

 • สำหรับผู้ที่วางแผนจะออกเดินทางจากสถานีรถไฟอื่น (นอกเหนือจากสถานีรถไฟหัวลำโพงหรือเชียงใหม่) เราสามารถส่งตั๋วโดยสารของคุณไปยังสถานีต้นทางที่คุณต้องการเดินทางได้ โดยคุณจะต้องไปรับตั๋วโดยสารนี้ที่ห้องพัสดุหรือห้องสัมภาระ (แผนกขนส่งสินค้า) ของสถานีนั้นๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการรับตั๋วโดยสารก่อนออกเดินทาง

ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบช่วงเวลาทำการของห้องพัสดุที่สถานีนั้นด้วย เพื่อให้คุณแน่ใจว่าคุณจะเดินทางไปถึงสถานีก่อนที่ห้องพัสดุจะปิดทำการ เนื่องจากห้องพัสดุของสถานีรถไฟในบางแห่งไม่ได้เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง

ต้องการสำรองที่นั่งล่วงหน้า 2 เดือน คุณสามารถจัดหาตั๋วให้ได้หรือไม่?

ได้ค่ะ ทางเราสามารถช่วยดำเนินการในจุดนี้ให้กับคุณได้อย่างแน่นอน โดยคุณจะได้รับเอกสารยืนยันการจองผ่านทางทางอีเมลก่อนการเดินทาง 8 สัปดาห์ (หรือ 60 วัน) สำหรับการเดินทางระยะไกล และสำหรับระยะทางใกล้ๆ คุณจะได้รับอีเมลล่วงหน้าประมาณ 4 สัปดาห์ (หรือ 30 วัน)

ต้องการเดินทางไปอยุธยา / หัวหิน ทำไมถึงไม่มีเส้นทางนี้บนระบบ?

การรถไฟแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเดินทางระยะไกลเป็นหลัก ซึ่งจังหวัดอยุธยาและหัวหินอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ไม่จะเป็นที่จะต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม่ในระบบของเราถึงไม่มีบริการจำหน่ายรถไฟ

แต่เราขอแนะนำบริการเป็น รถมินิแวน หรือ รถแท็กซี่แบบส่วนตัวในเส้นทางนี้แทน เพื่อให้คุณได้รับความสะดวกในการเดินทางมากที่สุด

ระบุหมายเลขบัตรชาชน / หนังสือเดินทางผิด จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

ทางเราสามารถดำเนินการได้ เพียงแค่คุณส่งตัวเอกสารให้ทางเราผ่านทางอีเมล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขการจอง และ/หรือข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ทางเราจะทำการแก้ไขให้ในระบบ

ฉันต้องการจองตั๋วรถไฟไปกรุงเทพ ทำได้หรือไม่?

ตามที่คุณทราบการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดให้มีตั๋วโดยสารขึ้นรถไฟ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องมาที่สำนักงานของเราในกรุงเทพเพื่อรับตั๋วก่อนเดินทาง หรือถ้าคุณอยู่เชียงใหม่สามารถมารับตั๋วโดยสารที่เคาน์เตอร์ของโรงแรมบอสโซเทล ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟเชียงใหม่

วิธีที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด คือ จองตั๋วแล้วมารับที่สำนักงานของเราก่อนออกเดินทาง แต่หากคุณไม่ได้อยู่ในกรุงเทพคุณสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกด้านล่างนี้ได้

 • เมื่อทำการจอง คุณสามารถเลือก ""ตัวเลือก"" ในการรับตั๋วที่สถานีรถไฟต้นทางได้ เราจะส่งตั๋วโดยสารให้กับคุณ ใน 2-3 วันก่อนออกเดินทาง และคุณจะสามารถตั๋วได้ที่ห้องสัมภาระ / ห้องพัสดุของสถานีนั้นๆ โดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 150 บาท
 • ส่ง EMS : เพื่อส่งตั๋วไปยังที่อยู่ของคุณ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100 บาท
 • หรือเลือกการจัดส่งระหว่างประเทศไปยังสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ คุณต้องการ

ทั้งนี้ เราจะไม่สามารถส่งตั๋วโดยสารไปยังเกาะต่างๆในประเทศไทยได้ เนื่องจากมีการหายระหว่างบ่อยครั้ง

รถไฟจะถึงสถานที่ปลายทางตรงเวลาหรือไม่

ไม่สามารถคาดเดาได้ รถไฟอาจจะถึงสถานที่ปลายทางก่อนหรือหลังกำหนดเล็กน้อย หรือในบางครั้งอาจจะล่าช้าเป็นเวลานาน อันเนื่องมาจากเกิดเหตุขัดข้องบางอย่าง เช่น หัวจักรเสีย เป็นต้น หากคุณทำการสำรองการโดยสารทั้งรถไฟและเรือเฟอร์รี่ ทางเราสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางกับเรือเฟอร์รี่ให้คุณได้ เป็นรอบถัดแทน (หากเกิดปัญหาจากความล่าช้าของรถไฟ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

โปรดทราบ หากคุณวางแผนที่จะเดินทางต่อ หรือเดินทางโดยเครื่องบิน ควรเผื่อเวลาไว้อย่างน้อย 5 ชั่วโมง

รถไฟชั้นสอง มีเครื่องปรับอากาศหรือไม่

ในรถไฟชั้นสองได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในตัวรถไฟ คุณตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หน้าเว็บไซต์ในส่วนของการจองตั๋ว

ฉันจะเดินทางจากกรุงเทพไปยังเกาะสมุยด้วยรถไฟได้อย่างไร?

เส้นทางนี้ไม่สามารถทำการเดินทางได้โดยผู้ประกอบการรายเดียว โดยคุณต้องทำการสำรองที่นั่งเพื่อการเดินทางดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 : สำรองการเดินทางโดยรถไฟจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังสถานีชุมพรหรือสถานีสุราษฎร์ธานี แนะนำว่าให้สำรองไปที่สถานีสุราษฎร์ธานี เนื่องจากสามารถสำรองได้ล่วงหน้า 60 วัน
 • ขั้นตอนที่ 2 : สำรองการเดินทางจากสถานีรถไฟชุมพรหรือสถานีสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุย โดยเรือข้ามฝาก ซึ่งจะมีบริการรถรับส่งถึงที่สถานีรถไฟ

(ท่าเรือในจังหวัดชุมพร จะอยู่นอกตัวเมือง "ท่าเรือทุ่งมะขาม" หากเดินทางในเส้นทางนี้ จะต้องนั่งเรือผ่านเกาะเต่า เกาะพะงัน เพื่อจะไปเกาะสมุย)

ได้รับหนังสือเดินทางฉบับใหม่แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขหนังสือเดินทางได้หรือไม่

ทางเราสามารถดำเนินการได้ เพียงแค่คุณส่งเอกสาร (สำเนาหนังสือเดินทาง / สแกน) ส่งให้ทางเราผ่านทางอีเมล ทางเราจะทำการแก้ไขให้ในระบบให้กับคุณ

ลิ้งค์สำหรับติดต่อ 12Go

ทางบริษัทมีแบบฟอร์มและลิ้งค์สำหรับติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าอยู่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อเรา คลิก บ่อยครั้งที่มีการโทรมาสอบถาม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับตั๋วเดินทางและเส้นทางที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ และเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นทางเราจึงไม่มีนโยบายแสดงเบอร์ที่จะติดต่อและอีเมล์ เนื่องจากมีสแปมอีเมล์ส่งเข้ามาเป็นจำนวนมากอาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดในการตอบกลับ ดังนั้นเมื่อท่านได้รับอีเมล์ PDF ยืนยันการจองตั๋วโดยสารแล้วใน PDF จะแสดงรายละเอียดการติดต่อเรา แต่จะแตกต่างกันตามแต่ละประเภทของการเดินทางที่ทำการจองเข้ามา เช่นรถโดยสารประจำทางอาจจะได้รับเบอร์ติดต่อที่เป็นของผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทางโดยตรง แต่โดยส่วนมากจะเป็นเบอร์ติดต่อฉุกเฉินสำหรับติดต่อเราในกรณีที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม สามารถใช้ในการขอยกเลิกการจองตั๋วโดยสารของลูกค้า และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้เช่นกัน

ต้องการเปลี่ยนวันเดินทาง

ต้องการเปลี่ยนวันเดินทางทำอย่างไร?
โปรดดูเงื่อนไขที่มากับรายละเอียดของบัตรโดยสาร ถ้าหากเงื่อนไขของผู้ประกอบการเป็นไปตามเงื่อนไขกับคำขอเปลี่ยนวันเดินทางเรายินดีที่จะทำตามคำขอ โปรดติดต่อเราในทันทีที่ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางของบัตรโดยสาร และโดยปกติแล้วจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเล็กน้อย
ผู้ประกอบการบางรายอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางผ่านหน้าระบบของเรา แต่ในบางกรณี คุณอาจจะต้องติดต่อเรา เพราะมีผู้ประกอบการบางรายที่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางคือการยกเลิกบัตรโดยสารและคุณลูกค้าต้องซื้อตั๋วใหม่ซึ่งอาจจะมีราคาแพง
มีตัวเลือกให้เลือกกด "flex" เป็นตัวเลือกที่ใช้ในการชำระเงินและจองบัตรโดยสารโดยจะมีการประกันการเปลี่ยนแปลง วันเดินทาง/ยกเลิกบัตรโดยสาร โดยตัวเลือกนี้จะช่วยในการที่ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบัตรโดยสารของคุณได้โดยไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในวันเดินทางวันนั้นๆที่ลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนด้วยเช่นกัน)

ต้องการยกเลิกบัตรโดยสารทำอย่างไร?

สำหรับการดำเนินการยกเลิกบัตรโดยสาร กด “เปิดหัวข้อสอบถาม” ด้านล่าง ใส่เลขบุ๊คกิ้งและอีเมล์ เสร็จแล้วกด “ฉันต้องการยกเลิกตั๋วของฉัน” คุณจะได้รับตัวเลือกที่สามารถทำการยกเลิกบัตรโดยสารได้ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด

ผู้ประกอบการแต่ละบริษัทจะมีกฎการยกเลิกตั๋วของแต่ละบริษัทแตกต่างกันไป ซึ่งจะแสดงระหว่างขั้นตอนการทำการสำรองที่นั่ง โดยสามารถกดอ่านได้ที่ “การยกเลิก” ที่แท็บ ชำระเงิน
หมายเหตุ: ในกรณีที่หลังจากที่คุณได้รับบัตรโดยสารตัวจริงแล้ว หรือถ้าหากทางบริษัท 12GO ได้ทำการจัดส่งบัตรโดยสารของคุณให้กับบริษัทจัดส่งแล้ว จะไม่สามารถทำการยกเลิกขอเงินคืนหรือเปลี่ยนตั๋วได้อีก

หลังทำการจองตั๋วโดยสารแล้วจำเป็นต้องปริ้นเอกสารยืนยันการจองหรือไม่?

สำหรับลูกค้าที่จองตั๋วโดยสารเดินทางกับรถบัส, เรือเฟอร์รี่, รถตู้ และไฟล์ทบิน จำเป็นต้องปริ้นหน้าแรก ของไฟล์ PDF เพื่อใช้สำหรับการ check-in กับผู้ประกอบการรถบัส, เรือเฟอร์รี่, ผู้ให้บริการรถตู้ และสายการบินต่างๆ แต่สำหรับตั๋วรถไฟคุณจะไม่สามารถใช้เอกสารยืนยันการจองไปขึ้นรถไฟได้ ดังนั้นคุณจะต้องแสดง e-ticket ยืนยันการจองมารับตั๋วตัวจริงกับเรา ซึ่งไม่จำเป็นต้องปริ้นไฟล์ PDF แต่สามารถโชว์ผ่านโทรศัพท์มือถือ, รูปที่เซฟเก็บไว้ในโทรศัพท์ หรือบอกหมายเลขบุ๊คกิ้งการจองเมื่อคุณมารับตั๋วรถไฟตัวจริงกับเราในอาคาร DOB ที่กรุงเทพฯ หรือโรงแรมบอสโซเทลในจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟเชียงใหม่แทนได้

12Go คืออะไร?

เราเป็นกลุ่มบริษัท ที่จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฏหมายในประเทศสิงคโปร์ และมีสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยที่จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบของเราโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจคือ เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบจำหน่ายตั๋วโดยสารออนไลน์ อันหมายถึงระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ตั๋วรถไฟ, ตั๋วเรือเฟอร์รี่, ตั๋วรถบัสโดยสาร, ตั๋วรถตู้, ตั๋วเครื่องบิน การให้บริการจองที่พัก การให้บริการจองแพ็คเก็จเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับผู้โดยสาร หรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยขณะนี้เราสามารถให้บริการแล้วใน 9 ภาษาและ 20 สกุลเงิน ครอบคลุมในประเทศไทย, เวียดนาม, กัมพูชา, ลาว, พม่า, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ในส่วนของระบบขนส่งทางภาคพื้น และครอบคลุมเกือบทั่วโลกในส่วนของการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร เรามีการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการขนส่งประมาณ 303 ราย และมากกว่า 2,451 สถานี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถเช็คได้จาก [บริการครอบคลุม] ของเรา (http://12go.asia/en/coverage)
แนวคิดหลักเบื้องหลังการทำงานของเราคือการให้บริการจองตั๋วออนไลน์ ที่โปร่งใสและง่ายสำหรับการเดินทางระยะกลางและระยะทางไกล รวมทั้งเพื่อให้ครอบคลุมเส้นทางการเดินทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดเช่น เรือข้ามฟาก, รถบัส, รถไฟ, รถตู้โดยสาร และไฟล์ทบิน

นำสัตว์เลี้ยงเดินทางด้วยได้หรือไม่?

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงเดินทางด้วย แต่ทางบริษัทมีผู้ประกอบการรถตู้ที่เชื่อถือได้และอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถได้โดยไม่ต้องใส่กรง หรืออะไรที่จะทำให้เป็นการเดินทางที่ทรมานสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ แต่มาตรฐานสำหรับสัตว์นี้ ไม่รวมกับการเดินทางแบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และสัตว์เลื้อยคลานสายพันธุ์ที่เป็นอันตราย หรือสัตว์ที่ได้รับการยกเว้นการคุ้มครอง ซึ่งคุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติิมได้กับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

การันตีว่ามีที่นั่งหรือไม่?

คุณจะมี 'ที่นั่ง' ในการเดินทางที่คุณจองไว้อย่างแน่นอนถ้าคุณได้รับอีเมลล์ยืนยันการจอง e-ticket หรือวอชเชอร์ ซึ่งจะแสดงหมายเลขที่ทำการจองและหมายเลขที่นั่งของคุณอยู่ในนั้น (หมายเลขที่นั่งอาจมีเพียงบางผู้ประกอบการ และบางผู้ให้บริการยังคงเป็นในลักษณะมาก่อนได้เลือกที่นั่งก่อน) หมายเลขที่นั่งของคุณจะได้รับการการันตีที่นั่งเว้นแต่ผู้ให้บริการรถจะเปลี่ยนที่นั่งในนาทีสุดท้ายเพื่อรองรับสุภาพสตรี / พระ / ภิกษุ / คนพิการ หากคุณสามารถเลือกที่นั่งได้ในระหว่างขั้นตอนการจองคุณจะได้รับยกเว้นกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างการจอง แต่ถ้าในกรณีที่ระบบเลือกที่นั่งให้คุณโดยอัตโนมัตินั้น คุณจะได้ที่นั่งที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่คุณได้ทำการจอง ดังนั้นจะมีการการันตีที่นั่งเพียงแค่เลขที่นั่งนั้นคุณจะไม่สามารถเลือกได้เอง

ฉันสามารถนำสัมภาระติดตัวไปได้เท่าไหร่

สัมภาระของคุณควรจะสมเหตุสมผล หลีกเลี่ยงน้ำหนักหรือจำนวนที่มากเกินความจำเป็น คุณสามารถที่จำนำกระเป๋าเดินทางหรือเป้แบคแพคขึ้นบนรถโดยสารได้ โซฟา เครื่องซักผ้าหรือตู้เย็นก็คงจะไม่เหมาะด้วยน้ำหนักที่หนักเกินไปและมันคงไม่สามารถที่จะพอดีกับที่เก็บกระเป๋าในรถโดยสาร ถ้าคุณมีแผนที่จะเดินทางด้วยรถบัสโดยสารขนาดเล็กและมีสัมภาระมากกว่าหนึ่งชิ้น คุณสามารถที่เก็บมันไว้ข้างใต้ที่นั่ง ถ้าหากคุณเลือกโดยสารด้วยรถตู้ คุณจะต้องซื้อที่นั่งเพิ่มสำหรับสัมภาระใบใหญ่ของคุณ สำหรับสายการบินจะมีกฏระเบียบของการนำสัมภาระโหลดใต้เครื่องบิน ถ้าคุณมีสัมภาระที่หนักเกินจากข้อกำหนด คุณจะต้องจ่ายค่าสัมภาระน้ำหนักเกินซึ่งแพงพอสมควรต่อกิโลกรัม

ตั๋วออนไลน์มีราคาแพงกว่าหรือไม่

เราพยายามทำให้อัตรากำไรของเราอยู่ในระดับต่ำที่สุด หรือมีโอกาสที่คุณจะจ่ายเงินถูกกว่าที่หน้าเคาน์เตอร์ของผู้ประกอบการที่ให้บริการ (เราอาจมีส่วนลดจากผู้ประกอบการ) อาจมีค่าธรรมเนียมการจองออนไลน์ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของเราในกรณีที่เราไม่ได้รับส่วนลดจากผู้ดำเนินการ
ในส่วนของตั๋วรถไฟอาจมีการจัดการหาตั๋วที่ยุ่งยากและแตกต่างออกไปดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีค่าบริการที่สูงขึ้น

พื้นที่ของสถานีขนส่งอยู่ที่ไหน

กรุณาตรวจสอบที่เอกสาร PDF ที่ทาง 12.asia ส่งให้ทางอีเมลหลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น เอกสารจะแสดงรายละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, รูปภาพของผู้ประกอบการ รวมไปถึงรายละเอียดแผนที่ของกูเกิ้ลแมพ (Google map)

สามารถใช้บริการ 12Go ได้จากทุกที่ใช่หรือไม่?

คุณสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา จากทุกที่ เพียงแค่คุณมีอินเตอร์เน็ต คุณสามารถทำการจองจากโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ และชำระเงินจากทุกประเทศได้ด้วยบัตรเครดิตหรือ ผ่านPayPal หรือใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven (มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

มีบริการสำหรับการเดินทางหรือบริการรับส่งไปยังโรงแรมหรือระหว่างสถานีขนส่งหรือไม่

เราไม่สามารถดำเนินการได้หากการเดินทางที่คุณได้ทำการจองเข้ามาไม่มีการบริการรับส่งร่วมด้วย ซึ่งคุณต้องดำเนินการด้วยตัวของคุณเองเพื่อเดินทางไปยังโรงแรมที่คุณได้ทำการสำรองที่พักหรือสถานีขนส่งต่างๆ โปรดทราบว่าระยะทาง / ระยะเวลาที่เราให้ไว้สำหรับการขนส่งระหว่างสองสถานีคือระยะที่ประมาณไว้ ในความเป็นจริงอาจมีปัญหาด้านการจราจรติดขัด ดังนั้นคุณต้องทำการเลือกการเดินทางด้วยความระมัดระวัง ในส่วนของผู้ให้บริการเรือโดยสารจะรับทราบถึงปัญหาความล่าช้าของรถไฟ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงรอบการเดินทางของคุณไปยังรอบถัดไปได้หากมีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะเกิดความล่าช้าe.

ส่วนลดสำหรับตั๋วเด็กราคาเท่าไหร่

เราไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้เนื่องจากขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ประกอบการเป็นหลัก โดยทั่วไปแล้วเด็กทารกหรือเด็กอายุไม่เกิน 3 ขวบสามารถเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้หากสามารถนอนรวมกับผู้ใหญ่หรือโดยสารที่นั่งเดียวกันของรถโดยสารได้ กรณีนี้กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดที่ชัดเจนก่อนการสำรองการเดินทางอีกครั้ง

ตั๋วรถไฟในประเทศมาเลเซีย (KTM รถไฟมาเลย์)

ฉันสามารถขึ้นรถไฟด้วย PDF ยืนยันการจองได้หรือไม่ ?

คุณสามารถขึ้นรถไฟ KTM ในประเทศมาเลเซียได้ด้วยการแสดงใบยืนยันการจองตั๋วที่ปริ้นออกมาจากไฟล์ PDF ได้ เมื่อคุณซื้อตั๋วรถไฟของ KTM คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันการจอง และหลังจากนั้นคุณจะได้รับตั๋วตัวจริงในรูปแบบของไฟล์ PDF ส่งไปให้ทางอีเมล์ ซึ่งคุณสามารถปริ้นตั๋วนี้ แล้วนำไปขึ้นรถไฟได้เลย โดยไม่ต้องเช็คอินที่หน้าเคาน์เตอร์

QR Code นั้น จำเป็นต้องมีหรือไม่?

ไม่เสมอไป ในปัจจุบันรถไฟในประเทศมาเลเซีย ยังไม่สามารถอ่าน QR code ได้ทุกแห่ง มีเพียงบางจุดเท่านั้น แต่ถ้าขบวนรถไฟที่คุณจองนั้นมีโปรแกรมอ่าน QR Code ได้ในตั๋วของคุณก็จะมี QR Code แสดงอยู่ แต่ถ้าหากไม่มีนั่นหมายความว่าขบวนรถที่คุณใช้เดินทางนั้น คุณสามารถขึ้นรถไฟได้ด้วยเลข ID บนหน้าตั๋วที่ระบุไว้

สามารถยกเลิกตั๋วรถไฟของ KTM ได้หรือไม่?

คุณไม่สามารถทำการยกเลิกตั๋วได้ในขณะนี้ ทางเราต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณที่คุณลูกค้าทุกท่านเข้าใจ

รถไฟเวียดนาม

ตั๋วเรือเฟอร์รี่

ตั๋วเรือเฟอร์รี่ถูกจัดส่งอย่างไร จะได้รับตั๋วจากช่องทางไหน?

หลังจากที่คุณได้ทำการจองเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับอีเมลยืนยันการจองอีกครั้ง ซึ่งทางเราจะแนบไฟล์ตั๋วโดยสารแบบ e-tickets ไปในอีเมลของคุณ หลังจากนั้นให้คุณปริ้นตั๋วเดินทางและนำมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง ณ จุดเช็คอิน

ในกรณีที่คุณเดินทางกลับบริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ ค้นหาบ้านให้ตั๋วโดยสารแบบ e-tickets ในการเดินทางได้เลย เพียงแค่คุณแสดงรูปภาพบนมือถือให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนลงเรือ

เดินทางพร้อมกับเด็ก จะทำการสำรองที่นั่งเรือสำหรับเด็กได้อย่างไร?

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการต่างๆ จะลดอัตราค่าโดยสารสำหรับเด็กโดยมีเงื่อนไขคร่าวๆดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี สามารถเดินทางได้ฟรี ไม่เสียค่าโดยสาร
 • เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี จะได้รับส่วนลด 50% จากราคาตั๋วปกติ (แต่สำหรับบริษัท บุญศิริ จ่ายเต็มเท่ากับราคาผู้ใหญ่)
 • กรณีของบริษัท ลมพระยา เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 130 ซม. จะได้รับส่วนลดสำหรับราคาตั๋ว หากคุณต้องการสำรองตั๋วให้เด็กสามารถซื้อได้ที่ทาง 12go.asia แต่ต้องมีแจ้งก่อนสำรองที่นั่ง เนื่องจากทางเราต้องติดต่อบริษัท ลมพระยา ก่อนจำหน่ายตั๋วจริง
 • กรณีของบริษัท ซีทราน จะได้รับส่วนลดสำหรับเด็กที่ส่วนสูงระหว่าง 100 - 150 ซม. และต้องมีการแจ้งจำนวนเด็กให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนทำการสำรองตั๋วทุกครั้ง

ตั๋วรถทัวร์ในประเทศไทย

ตั๋วรถทัวร์เป็นตั๋วแบบ e-tickets ใช่ไหม?

ใช่ คุณจะได้รับตั๋วโดยสารเป็นแบบ E-Ticket หลังที่คุณทำการจองสำเร็จในทุกขั้นตอนแเล้ว คุณได้ได้รับอีเมลยืนยันการจองทันที โดยในตั๋วจะมีรายละเอียดการจองของคุณอย่างครบถ้วน ในวันเดินทางคุณจะต้องแสดงหมายเลขการจองให้กับบริษัทผู้ให้บริการก่อนขึ้นรถ ซึ่งคุณควรปริ้นไฟล์ PDF และแสดงให้พนักงาน / คนขับทราบก่อนเดินทาง

ทั้งนี้ บริษัทผู้ให้บริการบางรายอาจเปลี่ยนจาก E-Ticket เป็นตั๋วตัวจริงให้กับคุณแทน เช่น พันทิป เป็นต้น

สำหรับผู้ให้บริการบางราย คุณจะต้องจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้เพื่อยืนยันก่อนขึ้นรถ: สำเนาตั๋ว (พิมพ์ออกมาจากอีเมล์ยืนยันการจอง) และหลักฐานแสดงตน (บัตรประชาชน, ใบขับขี่, บัตรนักเรียน, หนังสือเดินทาง, ฯลฯ ) หากไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นรถ

ฉันจะได้รับตั๋วจากที่ไหน และอย่างไร?

ตั๋วโดยสารของคุณจะเป็นแบบ E-Ticket ซึ่งคุณจะได้รับหมายเลขการจองและอีเมลยืนยันการจองของคุณผ่านทางอีเมลที่คุณกรอกไว้

หลังจากที่คุณได้รับตั๋ว e-ticket เรียบร้อยแล้ว โปรดปริ้นท์หน้าแรกของไฟล์ PDF เพื่อแสดงให้กับบริษัทผู้ให้บริการก่อนขึ้นรถทุกครั้ง

ที่นั่งบนรถทัวร์เป็นอย่างไร?

ทางนี้คุณสามารถดูได้จากรูปภาพในหน้าการจองของเรา ถึงเราได้ถ่ายภาพยานพาหนะที่คุณใช้รวมไปถึงบรรยากาศภายในมาให้คุณเรียบร้อยแล้ว

โปรดทราบว่า ผู้ให้บริการอาจทำการเปลี่ยนประเภทหรือชนิดของรถโดยสารที่ให้บริการได้ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณสามารถถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานและส่งมาให้กับเรา ทางเราจะทำการคืนเงินในส่วนต่างของประเภทรถโดยสารที่คุณสำรองไว้ให้ภายหลัง

ฉันจะได้รับอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าห่มฟรีขณะใช้บริการหรือไม่? ระหว่างทางมีการจอดพักรถหรือไม่ ? บนรถมีสุขาไว้ให้บริการหรือไม่?

แต่ละบริษัทของผู้ให้บริการจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเป็นการเดินทางในระยะใกล้หรือไกล ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดหรือบริการต่างๆเพิ่มเติมได้จากบนหน้าเว็บไซต์ของเรา

จอดพักรถระหว่าง เราไม่สามารถทราบได้ว่าในระหว่างทางนั้นผู้ให้บริการจะจอดพักรถระหว่างทางหรือไม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางของแต่ละคัน บางบริษัทอาจมีการหยุดพักรถระหว่างทางทุกๆ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้ผู้โดยสารได้เข้าห้องน้ำหรือทานอาหาร นอกจากนี้บางบริษัทอาจมีอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้บริการคุณด้วย

ห้องน้ำ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินทางข้ามระหว่างจังหวัดส่วนใหญ่มักจะมีห้องน้ำไว้ให้บริการภายในตัวรถ เพื่อไว้รองรับผู้โดยสารในยามฉุกเฉิน

ฉันต้องเปลี่ยนรถ หรือต่อรถคันใหม่ในการเดินทางหรือไม่ ?

ปกติแล้ว การเดินทางที่คุณจองจะลองรับด้วยยานพาหนะชนิดเดียวเท่านั้น หากคุณทำการจองตั๋วสำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 เส้นทางขึ้นไปจากผู้ให้บริการที่ต่างบริษัทกัน คุณจะต้องทำการเปลี่ยนรถทัวร์และอาจต้องนั่งแท็กซี่เพื่อไปยังสถานีขนส่งอีกแห่ง ซึ่งจะมีการอธิบายรายละเอียดในการจองตั๋วของคุณ

เวลาขนส่งที่กำหนดในระบบคำนวณจากระยะทางและความเร็วเฉลี่ยที่ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในการเดินทางจริงอาจเกิดความล่าช้ากว่าปกติได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการจราจร ณ เวลานั้นๆ ทั้งนี้กรุณาศึกษาการเดินทางของคุณล่วงหน้า

โปรดจำไว้ว่า หากคุณต้องการหารถแท็กซี่และในช่วงเวลาเร่งด่วนนั้น รถแท็กซี่อาจไม่ตอบโจทย์และใช้เวลาในการเดินทางนานขึ้น โปรดศึกษาเส้นทางของคุณล่วงหน้า หากคุณซื้อตั๋วรถทัวร์ไปชุมพร เช่น รถทัวร์จะหยุดที่ชุมพร และจะไม่พาคุณไปยังท่าเรือข้ามฟาก หากคุณต้องการเดินทางไปให้ถึงปลายทาง ทางเรามีตั๋วร่วมขาย ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้อได้ในหน้าเว็บไซต์ของเราโดยตรง และคุณไม่ต้องเสียเวลาจองตั๋วหลายรอบ เพราะเรารวมให้คุณแล้ว

รถทัวร์จะไปถึงปลายทางตรงเวลาหรือไม่?

รถทัวร์อาจจะไม่ถึงปลายทางไม่ตรงเวลาเสมอไป ส่วนใหญ่แล้วอาจมาถึงล่าช้ากว่ากำหนดเล็กน้อย เนื่องด้วยเวลาการเดินทางจะขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร, สภาพอากาศ, ความชำนาญของผู้ขับขี่รถ รวมไปถึงเหตุผลอื่นๆ ทางเราแนะนำให้คุณเดินทางมาถึงสถานีก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ เราพยายามที่จะระบุเวลาอย่างแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่เราไม่สามรถรับประกันได้ว่ารถที่คุณนั่งนั่นจะมาถึงตามเวลาที่กำหนดหรือไม่

รถโดยสารเดินทางตรงเวลาหรือไม่

โดยส่วนใหญ่แล้วรถทัวร์จะออกตามเวลาที่กำหนดไว้ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้องบางประการทำให้เกิดความล่าช้าอาจส่งผลให้รถไม่สามารถออกตามเวลาที่กำหนดได้

รถทัวร์จะจอดรอฉันตรงจุดข้ามชายแดนหรือไม่?

ปกติแล้วรถโดยสาร ตัวจะต้องรักษาเวลาทำตามตารางการเดินทางที่กำหนด ถ้าคุณไม่มีวีซ่าเหมาะสมสำหรับการเดินทาง ที่สามารถขอได้ก่อนทางเว็ปไซต์ของสถานทูตประเทศนั้นๆ หรือหนังสือเดินทางของคุณเกิดหายระหว่างทาง หรือใช้เวลาในห้องน้ำนานเกินไป หรือคุณไม่มีเงินสกุลของประเทศนั้นๆ ในการจ่ายค่าทำวีซ่า หรือหากคุณถูกกักกันโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐระหว่างทาง หรือถ้าสิ่งใดๆเกิดขึ้นที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการข้ามเขตแดน รถโดยสารจะไม่ขอรับผิดชอบหรือรอไม่ว่าจะในกรณีใดใดทั้งสิ้น อันเป็นผลให้การเดินทางล่าช้า

เพระาฉะนั้น คุณไม่ควรที่จะเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งในนโยบายของรถโดยสารได้เขียนไว้อย่างละเอียดว่าว่า ถ้ามีความล่าช้าเกิดขึ้น รถโดยสารจะนำสัมภาระของคุณและเก็บไว้ที่สถานีปลายทางตามหน้าตั๋วรถทัวร์ที่ระบุไว้ จนกว่าคุณจะมารับสัมภาระคืน

เครื่องปรับอากาศเย็นมากเกินไป / ไม่ทำงาน

โดยส่วนมากรถโดยสาร, รถไฟ, เครื่องบินในประเทศไทยจะมีการปรับอุณหภูมิไว้ค่อนข้างต่ำเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพอากาศจากภายนอก เพราะอากาศในไทยค่อนข้างร้อน และในบางครั้งอาจร้อนมาก หากท่านกลัวหนาวทางเราขอแนะนำให้คุณนำผ้าห่ม หรือเสื้อแจ็คเก็ตติดตัวไปด้วย

ในกรณีที่เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานถือว่าเป็นเรื่องที่สุดวิสัย ทางเราไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ซึ่งคุณสามารถแจ้งคนขับรถให้ตรวจเช็คได้ หากคุณต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งปัญหาต่างๆ สามารถทำได้ที่เคาน์เตอร์ของผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการโดยตรง

วิธีการจองตั๋วกับ 12โก

วิธีการจองตั๋วออนไลน์กับ 12โก?


หากคุณสังเกตด้านบนสุดของเว็บไซต์ จะมีช่องให้สำหรับเลือกต้นทางและปลายทางที่คุณต้องการเดินทาง เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้

 • พิมพ์ชื่อสถานที่ที่คุณต้องการเดินทาง จากนั้นเลือกชื่ออะไรการที่ระบบแสดงขึ้นมา
 • เลือกวันที่ หากคุณต้องการตั๋วไป-กลับให้เลืยกวันที่เดินทางและวันกลับให้เรียบร้อย (แต่ถ้าคุณเดินทางเพียงเที่ยวเดียวให้กดเลือกที่ ฉันเดินทางเที่ยวเดียว)
 • ระบุจำนวนผู้โดยสาร
 • จากนั้นกดปุ่มสีเขียว ค้นหาตั๋ว
  หมายเหตุ : หากคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล วันที่ หรือเส้นทางในการเดินทาง อย่าลืมที่จะกดปุ่ม “ค้นหาตั๋ว” ทุกครั้ง เพื่อให้ระบบทำการอัพเดทข้อมูลและแสดงรายการตามเส้นทางต่างๆขึ้นมาใหม่


ต่อมาระบบจะแสดงข้อมูลการเดินทางทั้งหมดที่มีอยู่ในเส้นทางนั้น โดยจะเรียงตามเวลาออกเดินทาง ซึ่งภายในหน้านั้นคุณจะเห็น

 1. รายชื่อบริษัทผู้ให้บริการที่มีอยู่
 2. เวลาในการเดินทางของแต่ละรายการ
 3. ชื่อสถานที่ต้นทางและปลายทาง โดยคุณสามารถคลิกที่ชื่อสถานที่เพื่อดูบนแผนที่ตามจุดต่างๆ
 4. คะแนนรีวิวจากลูกค้าที่ได้ใช้บริการ
 5. ชั้นที่นั่ง หรือประเภทที่นั่ง
 6. ราคาตั๋ว หากมีตั๋วเด็กเราจะแสดงราคาเด็กด้วย
 7. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทาง - เราขอแนะนำให้คุณศึกษาอ่านรายละเอียดข้อมูลการเดินทางให้เรียบร้อย
 8. แท็กเพิ่มเติม - คุณสามารถดูได้ว่าเส้นทางหรือตั๋วที่คุณเลือกสามารถขอคืนเงินได้หรือไม่? และยืนยันตั๋วในทันทีหรือไม่? รวมไปถึงเงื่อนไขอื่นๆที่คุณควรรู้

หลังจากที่คุณเลือกเวลาออกเดินทางที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดแล้ว ให้กดปุ่มสีเขียว ซื้อตั๋ว หลังจากนั้นระบบจะเปิดหน้าต่างที่ 2 ขึ้นมา ภายในหน้านี้จะมีข้อมูลการเดินทางต่างๆที่คุณเลือกเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หรือจุดที่ต้องไปขึ้นรถ จุดเช็คอิน ประเภทยานพาหนะที่คุณใช้เดินทาง ในกรณีที่คุณต้องการทำการจองเส้นทางอื่นๆ ด้วยคุณสามารถกดที่ปุ่ม กลับไปค้นหาอีกครั้ง ซึ่งคุณสามารถกดดูรายละเอียดการจองตั๋วหรือเส้นทางต่างๆที่คุณเลือกไว้ได้ที่รูปรถเข็น ???? มุมขวาบน

การกรอกข้อมูลและเลือกที่นั่ง

หากคุณต้องการเลือกที่นั่ง ในผู้ให้บริการบางรายได้เปิดบริการให้คุณได้เลือกที่นั่งฟรีได้เช่นกัน แต่ในกรณีที่คุณไม่ได้เลือกหรือระบุที่นั่งไว้ ระบบของเราจะทำการเลือกที่นั่งที่ดีที่สุดให้กับคุณโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่คุณทำการเลือกเส้นทางต่างๆเรียบร้อยแล้ว ให้คุณกรอกข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อ เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณได้ โปรดอย่าลืมกรอกรหัสหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ระหว่างประเทศของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากเราอาจจะส่งข้อความแจ้งเตือนในกรณีที่มีเรื่องเร่งด่วน และอีเมล

ต่อมาให้คุณกรอกชื่อผู้โดยสาร สัญชาติ และวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อย แต่ในกรณีที่คุณเดินทางโดยรถไฟ (หรือเครื่องบิน ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หากเป็นชาวต่างชาติให้กรอกหมายเลขหนังสือเดินทาง) และระบุเพศ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทย แล้วสำหรับห้องพัก VIP การรถไฟแห่งประเทศไทยจะไม่อนุญาตให้ผู้ชายจองห้องร่วมกับผู้หญิง หากผู้โดยสารทั้ง 2 ไม่ได้เดินทางหรือทำการจองร่วมกันมา

หลังจากที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องกดยอมรับ ☑️ ข้อกำหนดและเงื่อนไขและ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อมูลผู้โดยสาร วันที่เดินทาง และเวลาออกเดินทางถูกต้อง เพื่อยืนยันว่าคุณได้อ่าน เข้าใจเงื่อนไข และยอมรับนโยบายการยกเลิกต่างๆ รวมไปถึงตรวจสอบข้อมูลการเดินทางอย่างถี่ถ้วนดีแล้ว ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ในอนาคตหากคุณคาดว่าคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือวันที่ในการเดินทาง หรือต้องการได้รับความช่วยเหลือหรือบริการที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา คุณสามารถเลือกคลิกที่ช่อง บริการดูแลแบบสิทธิพิเศษ เวลานี้จะทำให้คุณได้รับการบริการที่รวดเร็วกว่าลูกค้าท่านอื่นๆ แบบสิทธิพิเศษ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกตัวเลือก ยืดหยุ่นวันที่ในการเดินทาง ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเส้นทางและวันที่ในการเดินทางที่คุณเปลี่ยนว่างหรือไม่

ขั้นตอนสุดท้ายคือ การชำระเงิน โดยคุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้หลายช่องทาง ได้แก่

 • บัตรเดบิต/เครดิต
 • เพย์พาว
 • ทรูมันนี่
 • Krungsri Online
 • Bualuang iBanking
 • KTB Netbank
 • SCB Easy Net
 • เทสโก้ โลตัส
  ช่องทางเหล่านี้เป็นตัวเลือกในการชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์ของเรา โดยคุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินที่คุณสะดวก และกด ชำระเงิน จากนั้นระบบจะแสดงค่าธรรมเนียมจากช่องทางต่างๆที่คุณเลือกขึ้นมา ตั้งค่าธรรมเนียมเหล่านี้มาจากธนาคาร ไม่ใช่มาจาก 12โก โปรดทราบว่า คุณอาจจะต้องใช้รหัสธุรกรรมในการยืนยันการชำระเงินผ่านทางหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่คุณได้เชื่อมต่อไว้กับธนาคาร

หลังจากขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสิ้น คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการจ่ายเงินของคุณทันที หากคุณไม่ได้รับอีเมลยืนยันการจอง โปรดตรวจสอบที่ สแปม หรือ อีเมลขยะ ก่อน หากตรวจสอบแล้วไม่พบอีเมลใดๆ นั่นหมายความว่าอาจมีบางอย่างผิดปกติระหว่างการจอง ซึ่งคุณอาจจะต้องทำรายการใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ต้องกังวลไปว่าคุณจะต้องทำการจองและจ่ายเงินซ้ำหลายรอบ เพราะระบบของเราไม่อนุญาตให้มีการจองในชื่อบุคคลเดียวกัน จากการเดินทางในเส้นทางเดียวกันและในเวลาเดียวกันซ้ำไปซ้ำมา

คำแนะนำ

รถไฟ

 • ในกรณีที่ขบวนรถไฟหรือเที่ยวเวลาที่คุณแลือกและต้องการเดินทางถูกจองเต็มหมดแล้ว คุณสามารถติดต่อทีมงานของเราและแจ้งรายละเอียดต่างๆ ที่คุณต้องการเดินทางได้ และเราจะช่วยหาตัวเลือกที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับคุณที่สุดมาเสนอคุณแทน
 • คุณต้องเลือกจุดรับตั๋วรถไฟ หากคุณอยู่ในกรุงเทพฯ เราแนะนำว่าก่อนเดินทาง 1-2 วันให้คุณเข้ามารับตั๋วโดยสารได้ที่อาคาร UOB ที่สำนักงานของ 12โก โดยเราจะมีทีมงานคอยช่วยเหลือคนอยู่ที่นี่ แต่ถ้าต้นทางของคุณอยู่ต่างจังหวัดคนสามารถเข้ารับตั๋วหรือบัตรโดยสารได้ที่ห้องพัสดุของสถานีต้นทางที่คุณเลือก
 • ทราบว่าหลังจากที่คุณรับตั๋วหรือบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ทางเราไม่สามารถทำการคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆให้กับคุณได้ หาคนต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการเดินทางใดๆจะต้องติดต่อที่สถานีรถไฟต้นทางโดยตรง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมโปรดสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการ

การชำระเงินและการคืนเงิน

วิธีการยกเลิกและขอคืนเงิน?

คุณสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้ที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไข เนื่องจากมีอธิบายไว้ที่นั่นทุกอย่าง

ฉันสามารถที่จะรับเงินคืนจากตั๋วโดยสารของฉันได้หรือไม่?

นั่นขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย ผู้ใหญ่บริการบางบริษัทสามารถให้ยกเลิกตั๋วโดยสารและรีฟันด์เงินคืนได้ แต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ตั๋วโดยสารไม่สามารถยกเลิกได้ มันจะมีระยะเวลาในการขอยกเลิกตั๋วโดยสารและรีฟันด์เงินคืน

ขณะที่สำรองตั๋วโดยสาร โปรดตรวจสอบกฏการยกเลิกตั๋วโดยสารสำหรับผู้ให้บริการนั้นๆ หลังจากที่คุณได้ทำการสำรองตั๋วเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถที่จะเช็คตัวเลือกในหารรีฟันด์เงินคืนได้โดยการกรอกฟอร์มดูแลลูกค้าด้านล่าง คลิก “Open support case” ใส่หมายเลขรหัสการจองและอีเมลของคุณ เลือก “I want to cancel my trip”

ฉันจะชำระเงินได้อย่างไร?

คุณสามารถเลือกการชำระเงินได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น

 • บัตรเดบิต/เครดิต
 • เพย์พาว
 • ทรูมันนี่
 • Krungsri Online
 • Bualuang iBanking
 • KTB Netbank
 • SCB Easy Net
 • เทสโก้ โลตัส
  หากคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ง่ายๆเพียงแค่คนใส่ข้อมูลหน้าบัตรให้ครบกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้น แต่ในกรณีที่คุณไม่สามารถทำการชำระเงินได้อันเนื่องมาจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง คุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินแบบอื่นๆได้เช่นกัน

ถ้าคุณมีบัญชีเพย์พาว (PayPal) ก็สามารถเลือกใช้ช่องทางนี้ได้เหมือนกัน เพราะสะดวก ง่าย และปลอดภัยมากที่สุด และในกรณีที่คุณต้องการเงินคืนสามารถทำได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลารอนาน

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ใบเสร็จการรับเงินจะถูกส่งไปที่อีเมลของคุณทันที

มีรายการตัดยอดเงิน 30 บาท หรือ 1 ดอลล่าออกจากบัญชีของฉัน หมายความว่าอย่างไร?

ระบบธนาคารในประเทศไทยอาจตรวจสอบความถูกต้องของบัตรของคุณโดยการหักจำนวนเล็กน้อยและคืนเงินทันที หากคุณไม่ได้รับเงินคืนภายใน 24 ชั่วโมงโปรดตรวจสอบกับธนาคารของคุณโดยตรงก่อนที่จะติดต่อเรา

ระบบธนาคารในประเทศไทยจะทำการตรวจสอบของคุณว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่โดยจะตัดยอดเงินไปเป็นจำนวน 1 ยูเอสดอลลาร์หรือประมาณ 30 บาทไทย หลังจากน้ำทางระบบจะทำการคืนเงินกลับเข้าไปยังบัญชีของคุณทันที ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการคืนเงินในยอดดังกล่าวที่ถูกตัดออกไป กรุณาสอบถามกับธนาคารที่คุณใช้ก่อนที่จะติดต่อหาเรา

ฉันออกเดินทางตอนเช้า และ สำนักงานของ 12โก เปิดช้า ฉันควรทำอย่างไร?

บนรถไฟมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลขายไหม?

บนรถไฟมีร้านอาหาร หรือ ขนมขายไหม?

ตู้นอนชั้น 2 ของรถไฟไทย มีลักษณะเป็นอย่างไร?

ประเภทชั้นที่นั่งที่ให้บริการบนรถไฟของเวียดนาม?

ฉันจะหาตารางรถไฟเวียดนามได้จากที่ไหน?

ผู้โดยสารพิการบนรถไฟเวียดนาม

รถไฟเวียดนามมาถึงสถานีตรงเวลาหรือไม่?

สามารถขนส่งรถจักรยาน / มอเตอร์ไซด์โดยใช้รถไฟในเวียดนามได้หรือไม่?

สามารถนำกระเป๋าขึ้นไปบนรถไฟเวียดนามได้หรือไม่ ?

การเดินทางกับเด็ก ๆ บนรถไฟเวียดนาม

จะเกิดอะไรขึ้น หากตั๋วรถไฟของฉันไม่สามารถใช้ได้ หลังจากการชำระเงินไปแล้ว ?

ฉันจะได้รับตั๋วรถไฟเวียดนามเมื่อไหร่?

ฉันสามารถจองตั๋วรถไฟเวียดนามล่วงหน้าได้นานสุดกี่วัน ?

การขึ้นรถไฟในเวียดนามเป็นอย่างไร ?

สามารถฝากของหรือสัมภาระต่างๆ ไว้ที่สถานีรถไฟในเวียดนามได้หรือไม่?

สถานีรถไฟในเวียดนามมีอะไรบ้าง?

รถไฟในเวียดนามเป็นอย่างไร?

จ่ายเงินไปมากกว่าที่แสดงในใบแจ้งหนี้ (ค่าธรรมเนียมของ PayPal / ธนาคาร)

ทำไมไม่มี WiFi บนรถบัส? หรือหนังพากย์ /เสียงภาษาอังกฤษ?

ฉันจองเรือสำราญราคาแพงมากที่ออกเดินทางจากประเทศไทย ไม่ทราบว่า 12Go มีบริการรถรับส่งหรือไม่?

รถทัวร์ของฉันจะหยุดพักระหว่างการเดินทางหรือไม่? กี่ครั้ง?

รถทัวร์ของฉันออกจากอาคารผู้โดยสารสายใต้แล้วหรือยัง และฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไร?

เดินทางพร้อมกับเด็ก จะทำการสำรองที่นั่งของรถทัวร์สำหรับเด็กได้อย่างไร?

ฉันจะเลือกเส้นทางจาก 1 ไป 2 ได้อย่างไร?

ฉันไม่เห็นยอดเงินจากการคืนเงินในบัญชี

รถไฟในประเทศพม่า

ฉันสามารถปริ้นตั๋วรถไฟ PDF เพื่อใช้สำหรับการเดินทางได้หรือไม่?

ในพม่า คุณจะต้องใช้ตั๋วตัวจริงที่ออกโดยการรถไฟของประเทศพม่า เพื่อใช้ในการเดินทางเท่านั้น ดังนั้นก่อนออกเดินทางคุณจะต้องเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับตั๋วตัวจริง

 • หากคุณเดินทางจากย่างกุ้ง ให้คุณแลกรับตั๋วตัวจริงได้ที่ย่างกุ้ง
 • แต่ถ้าคุณเดินทางจาก พุกาม หรือ มัณฑะเลย์ เราสามารถส่งตั๋วรถไฟของคุณไปยังโรงแรมที่คุณเข้าพักได้

รถไฟในพม่าเป็นอย่างไร?

การรถไฟของประเทศพม่า เป็นระบบขนส่งที่รัฐเป็นเจ้าของและดำเนินการดูแลทั้งหมด ซึ่งมีระยะทางรวม 5,403 กิโลเมตร และขยายขอบเขตมีสาขาไปทั่วทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
นอกจากนี้รถไฟของพม่ายังเชื่อมต่อรถไฟวงแหวนย่างกุ้งอีกด้วย

คุณภาพโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟในประเทศพม่านั้นไม่ค่อยดีนัก รถไฟที่บรรทุกสินค้าจะถูกจำกัดความเร็วในการวิ่ง ด้วยความเร็วสูงสุดไม่เกิน 24 กิโลเมตร / ชั่วโมง (หรือ 15 ไมล์ / ชั่วโมง) เนื่องจากคุณภาพของรางรถไฟและสะพานที่ใช้เดินทางไม่ค่อยดีนัก ทำให้ภาครัฐต้องออกมาจำกัดความเร็วในการวิ่ง

บนเว็บไซต์ของ 12go.asia คุณสามารถทำการจองตั๋วหรือสำรองที่นั่งของรถไฟในพม่าได้ มีทั้งหมด 3 สถานีหลักใหญ่ๆ ดังนี้

 1. สถานีรถไฟมัณฑะเลย์
 2. สถานีรถไฟพุกาม และ
 3. สถานีรถไฟย่างกุ้ง

สถานีรถไฟย่างกุ้ง จะมีจอแสดงตารางเวลาของรถไฟขาเข้า-ขาออก (เป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งมีเพียงบางสถานีเท่านั้น หากคุณต้องออกเดินทางในเวลากลางคืน กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ เพื่อช่วยให้ร่างกายของคุณอบอุ่น เนื่องจากในตอนกลางคืนที่พม่าจะมีสภาพอากาศหนาวเย็น

สามารถไปรับตั๋วรถไฟได้ที่ไหนและเมื่อไหร่?

เราจะส่งที่อยู่และตำแหน่งของสถานที่ที่คุณสามารถเดินทางไปรับตั๋วรถไฟในย่างกุ้ง (ที่อยู่และ google point) หลังจากตั๋วรถไฟคอนเฟิร์มแล้ว (โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน ก่อนวันเดินทาง) ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่คุณเดินทางได้อย่างสะดวกและอยู่ห่างจากสถานีรถไฟย่างกุ้ง ประมาณ 1.8 กิโลเมตร

เวลาเปิดทำการ :

 • วันจันทร์-วันศุกร์ 09.30 - 17.30 น.
 • วันเสาร์ เวลา 09.30 - 12.30 น.
 • ปิดทำการทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อย่าลืมตรวจสอบเวลาทำการของเจ้าหน้าที่ ก่อนเดินทางมารับตั๋วรถไฟทุกครั้ง

รถไฟของพม่ามีคลาสอะไรบ้าง?

รถไฟในประเทศพม่า มีทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

Sleeper หรือ รถนอน

จะประกอบไปด้วยเตียงจำนวน 2 - 4 เตียงในห้อง ซึ่งจะมีประตูเปิดเลื่อนด้านข้างไว้เข้า-ออก
น่าเสียดายที่พันธมิตรของเราในพม่า ไม่ยอมรับคำข้อเสนอจากเรา เช่น การจองตั๋วสำหรับ 2 เตียง เพราะบ่อยครั้งมักจะมีปัญหาเกิดขึ้น เนื่องจากผู้โดยสารต้องการเดินทางเป็นคู่ และไม่สามารถนอนในห้องเดียวกันได้

Upper Class Seats

จะเป็นเบาะที่นั่งที่สามารถปรับเอนได้ มีลักษณะคล้ายที่นั่งบนรถทัวร์ ทั้งนี้คุณภาพของรถไฟและที่นั่ง รวมไปถึงความสะดวกสบายต่างๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเส้นทางนั้นๆ

First Class Seats

First Class จะคล้ายๆกับ Ordinary class (หรือรถธรรมดา) ต่างกันตรงที่เบาะนั่ง โดยที่นั่งจะทำจากไม้ทั้งหมด มีพนักพิงหลังและเสริมเบาะนั่งนิ่มๆ บนไม้

Ordinary Class Seats

Ordinary class (รถธรรมดา) ที่นั่งและฐานจะทำจากไม้ทั้งหมด และแข็ง บนพนักพิงหลังจะมีหมายเลขพม่าติดอยู่ ดังนั้นผู้โดยสารทุกคนจะมีหมายเลขที่นั่งของตัวเองเขียนไว้ในตั๋วแล้ว โปรดสังเกตและนั่งประจำที่ตามเลขที่ระบุไว้บนตั๋ว

ฉันไม่สามารถทำการจองรถนอน ในเส้นทาง ย่างกุ้ง-พุกาน หรือ พุกาน-ย่างกุ้ง บนหน้าเว็บไซต์ คุณช่วยทำการจองตั๋วให้ได้หรือไม่?

ในช่วงโลว์ซีซั่น เราจะไม่ได้เปิดบริการให้จองตั๋วรถไฟ (ประเภทรถนอน) ในเส้นทางย่างกุ้ง -> พุกาน หรือ พุกาน -> ย่างกุ้ง เพราะการรถไฟของประเทศพม่าจะเพิ่มตู้นอนสำหรับรถไฟนอนก็ต่อเมื่อสามารถขายตั๋วโดยสารได้อย่างน้อย 8 ใบ ทำให้เราไม่สามารถรับประกันได้ เราจึงเลือกที่จะปิดบริการในการสำรองที่นั่งสำหรับเส้นทางนี้ในเว็บไซต์ของเรา

ในกรณีที่ลูกค้าบางท่านสนใจที่จะซื้อตั๋วรถไฟ 8 ใบ เพื่อจะได้เดินทางโดยรถไฟนอน หากวิธีนี้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ เราสามารถเปิดให้ทำการจองตั๋วรถนอนในวันที่คุณต้องการเดินทางได้ นอกจากนี้หากมีลูกค้าท่านอื่นสนใจเดินทางและทำการจองเข้ามาในรถไฟขบวนเดียวกับคุณ เราสามารถทำการคืนเงินส่วนต่างให้คุณได้ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตามลิ้งที่อยู่ด้านล่าง

หมายเหตุ : เส้นทางนี้จะเปิดให้บริการในช่วงระหว่างไฮซีซั่น

ถ้าจองตั๋วรถไฟไว้ 2 เส้นทาง โดยมีต้นทางคนละที่ สามารถรับตั๋วรถไฟทั้งหมดพร้อมกันได้หรือไม่?

ทางเราต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากการรถไฟของประเทศพม่า สามารถออกตั๋วจริงให้คุณได้เฉพาะสถานีนั้นเมืองต้นทางเท่านั้น ถ้าคุณต้องการเดินทางมากกว่าหนึ่งเส้นทาง คุณจำเป็นต้องเผื่อเวลาและเดินทางไปรับตั๋วโดยสารในเมืองหรือสถานีที่เป็นต้นทางของการเดินทางนั้นๆ

ฉันสามารถจองตั๋วรถไฟพม่า สำหรับวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้ได้หรือไหม

การจองตั๋ว หรือ สำรองที่นั่งของรถไฟพม่า มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถจองหรือซื้อตั๋วแบบกระชั้นชิดได้ เนื่องจากผู้ประการต้องการให้ผู้โดยสารทำการจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจจะขึ้นในระหว่างการจอง

รถไฟจะถึงปลายทางตรงเวลาหรือไม่?

รถไฟของพม่าส่วนใหญ่มักจะล่าช้า หรือ ไปถึงปลายทางไม่ตรงตามเวลาที่ระบุ ในบางครั้งอาจล่าช้าประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับว่าคุณเดินทางไปที่ไหนและด้วยรถประเภทใด

หากคุณมีแผนที่จะเดินทางต่อ หรือเปลี่ยนรถ หรือมีเที่ยวบิน เราไม่ขอแนะนำ เพราะอาจทำให้คุณเดินทางไปถึงปลายทาง หรือจุดต่อรถทันตามเวลา เราขอแนะนำให้คุณเผื่อเวลาเดินทางไว้สำหรับการเปลี่ยนรถ หรือเที่ยวบินต่อ อย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง

สามารถส่งตั๋วรถไฟมาที่โรงแรมในย่างกุ้งได้หรือไม่?

ในกรณีที่คุณไม่สะดวกเดินทางมารับตั๋วตนเอง ทางเรามีบริการจัดส่งตั๋วโดยสารรถไฟของคุณไปยังโรงแรมต่างๆ ในย่างกุ้ง ทั้งนี้ราคาค่าส่งจะไม่รวมอยู่ในราคาของตั๋วรถไฟ โดยคุณสามารถจ่ายราคาส่วนต่าง (โดยปกติประมาณ 10 ดอลล่าร์สหรัฐ) ซึ่งคุณสามารถเบือกรับตั๋วที่โรงแรมไหนก็ได้ในย่างกุ้ง หากคุณสนใจบริการดังกล่าว สามารถส่งคำถามเข้ามาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถมารับตั๋วรถไฟที่ออฟฟิศได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ตั๋วรถไฟในพม่า มีราคาสำหรับเด็กหรือไม่?

การรถไฟในประเทศพม่า ไม่ได้มีการจำแนกประเภทราคาเฉพาะของเด็กไว้ โดยราคาจะแบ่งออกเป็น ดังนี้

 1. เด็กที่มีอายุตั้งแต่ แรกเกิด ไปจนถึง 3 ปี สามารถเดินทางได้ฟรี (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) โดยสามารถแชร์ที่นั่งกับผู้ใหญ่ได้ หรือผู้ปกครองได้
 2. เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะต้องซื้อตั๋วในราคาผู้ใหญ่

จะสามารถรับตั๋วในกรุงมัณฑะเลย์ได้ที่ไหน?

หลังจากที่ตั๋วของคุณคอนเฟิร์มแล้วเรามีสองทางให้เลือกว่าจะรับตั๋วได้อย่างไร:

 1. เราสามารถส่งตั๋วรถไฟไปยังโรงแรมที่คุณพักในมัณฑะเลย์ (โปรดเตรียมชื่อโรงแรม, ที่อยู่ และวันที่คุณเช็คอินเข้าใช้บริการ) – เลือกฟรี
 2. คุณสามารถรับตั๋วรถไฟได้ที่โรงแรมซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟมัณฑะเลย์ ซึ่งเราจำเป็นต้องมีการนัดจุดนัดพบตัวแทนก่อน ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิ้งที่อยู่ด้านล่าง

ฉันไม่สามารถจ่ายเงินได้ ฉันควรทำอย่างไร?

 1. อัพเดทเบราเซอร์ของคุณ มันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณใช้เบราเซอร์ที่ล้าสมัยหรือระบบปฏิบัติการที่ไม่รองรับ หรือคุณสามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์อื่นๆในการทำการจ่าย (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, โน๊ตบุ๊ค, โทรศัพท์มือถือ, หรือแท็บเล็ท)
 2. ติดต่อธนาคารของคุณ ธนาคารในประเทศไทยมีวิธีที่แปลกไปจากที่อื่นในการตรวจสอบบัตรเครดิต ธนาคารจะตัดเงินประมาณ 30 บาท หรือ 1 ดอลล่าสหรัฐและรีฟันด์เงินกลับคืนทันที รายการตัดและคืนเงินในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันจากประเทศจากทวีปเอเชียอาจจะมองดูน่าสงสัยจากธนาคารขอประเทศฝั่งยุโรปและเกตเวย์ในการชำระเงิน เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัย บัตรเครดิตของคุณจะถูกบล็อคจากการจ่ายเงินในประเทศไทย มันไม่ใช่สิ่งที่สะดวกนักแต่เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง คุณสามารถติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตของคุณเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้
 3. ลองใช้บัตรเครดิตใบอื่นๆหรือใช้เพย์พาล มันอาจจะเป็นไปได้ที่บัตรเครดิตของคุณไม่สามารถใช้จ่ายในประเทศไทยหรือธนาคารในประเทศไทยไม่สามารถรับการจ่ายเงินจากธนาคารต้นทางได้ ถ้าคุณทำตามขั้นตอนแล้วยังไม่สามารถจ่ายเงินได้ เราแนะนำให้ใช้เพย์พาลเนื่องจากเพย์พาลเป็นเกตเวย์การจ่ายเงินที่ปลอดภัย เพย์พาลรับบัตรเครดิตแทบทุกชนิด ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการใช้เพย์พาลคือการรีฟันด์เงินคืน คุณจะได้รับจำนวนเงินนั้นเลยทันที่ ต่างกับการใช้บัตรเครดิตที่ต้องรออย่างน้อย 30 วันทำการในการทำรีฟันด์เงินคืน เราทำการรีฟันด์เงินคืนทันทีหลังจากที่ได้คำยืนยันจากคุณ แต่ธนาคารและเกตเวย์ในการจ่ายเงินนั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้การคืนเงินกลับคืนเข้าไปที่บัตรเครดิตของคุณล่าช้า

ใส่ที่อยู่อีเมล์ผิด

หากคุณลงทะเบียนกับที่อยู่อีเมล์ที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้เราไม่สามารถติดต่อคุณได้ ในกรณีนี้ทางเราจะได้รับการแจ้งเตือนหากอีเมล์ที่ส่งออกไปไม่สำเร็จ และในกรณีที่มีความผิดพลาดที่ชัดเจน (เช่น gnail แทน gmail, hottmail.com หรือ petre แทน peter) ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ทันที หากเราไม่สามารถหาที่อยู่อีเมลล์ที่ถูกต้องเราจะพยายามติดต่อคุณทาง SMS โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และรหัสประเทศที่ถูกต้อง
หากคุณไม่ได้รับอีเมลล์ใดๆ จากเรา ขอให้คุณติดต่อเราผ่านทางลิ้งค์ที่อยู่ด้านบนของเว็บไซต์

ยังไม่ได้รับตั๋ว

E-ticket จะถูกส่งไปให้ทางอีเมล์เมื่อบัตรโดยสารได้รับการยืนยันที่นั่งจากผู้ประกอบการแล้ว ในบางกรณีนั้น จะสามารถดำเนินการได้ทันทีแต่บางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
ถ้าหากคุณไม่ได้รับอีเมล์ใดๆ หลังจาก ดำเนินการสำรองที่นั่งและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาทำตามขึ้นตอนดังนี้:

 • ตรวจสอบว่าเส้นทางที่คุณได้ทำการจองนั้นมีสถานะ "Instant" หรือไม่, ถ้าไม่มี, อีเมล์ยืนยันการจองอาจจะถูกส่งให้ภายหลัง;
 • ตรวจสอบที่ spam folder ในอีเมล์ของคุณ;
 • ตรวจสอบว่าคุณได้รับใบเสร็จการจ่ายเงินส่งไปที่อีเมล์ของคุณหรือไม่ ถ้าหากคุณไม่ได้รับ อาจจะเป็นไปได้ที่ขั้นตอนการทำการจองไม่สำเร็จ
 • ตราวจสอบว่าอีเมล์ที่คุณให้ไว้ในระหว่างการทำการจองนั้นถูกต้อง
  การส่งข้อความ
  การส่งอีเมล์ ticket confirmation เป็นไปโดยอัตโนมัติ ถ้าอีเมล์ที่คุณให้ไว้ในระหว่างกรอกข้อมูลทำการจองนั้นผิด โปรดแจ้งให้เราทราบโดยการส่งอีเมล์ติดต่อเราได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า

ทำข้อมูลยืนยันการจองหาย

คุณสามารถดึงข้อมูลจากอีเมล์หรือโดยการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์

ถ้าระบบขึ้นว่า “การเดินทางนี้เต็มแล้ว” มันหมายความว่าอย่างไร

คุณช้าเกินไป เนื่องจากที่นั่งทุกที่ในเส้นทางนั้นได้ถูกสำรองเต็มหมดแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนวันหรือเวลาการเดินทาง มันยังหมายถึงว่าผู้ให้บริการรถบัสโดยสารปิดการสำรองที่นั่งเนื่องจากทางผู้ให้บริการสามารถจะขายตั๋วโดยสารให้กับลูกค้าที่เดินเข้ามาที่เคาน์เตอร์เช็คอินโดยตรง

ฉันไม่สามารถที่จะไปถึงทันเวลาออฟฟิศเปิดเพื่อรับตั๋วของฉัน

เราขอขอบคุณถ้าคุณพยายามมาให้ทันเวลาทำการเพื่อรับตั๋วโดยสาร ในกรณีที่คุณแน่ใจว่าคุณจะมาไม่ทันแน่นอน คุณสามารถติดต่อมาทางเราจากฟอร์มดูแลลูกค้าด้านล่าง

ฉันไม่สามารถหาเส้นทางการเดินทางได้บนเว็ปไซต์ของคุณ

ถ้าคุณไม่สามารถหาเส้นทางการเดินทางบนเว็ปไซต์ของเรา ให้คุณเช็คดูตัวสะกด และถ้าตัวสะกดถูกแล้วแสดงว่าเราไม่ได้ให้บริการเส้นทางดังกล่าว

วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม

การชำระเงินในประเทศฟิลิปปินส์

การยืนยันการจองตั๋ว

การจองสำหรับคนกรุ๊ปใหญ่ ต้องทำอย่างไรบ้าง?