Santhia motorway A4 westbound

Autostrada A4, Casello Santhià, 13048 Santhià, Italy