Co Do Hoa Lu

Đường nhánh 491B, Bãi đỗ xe đền vua Đinh - vua Lê (đường ven sông Sào Khê)

أقرب المحطات

نوعالاسمkm
busHoa Lu Ancient Capital0.1
busNinh Binh Hoa Lu0.2
busTrang An1.2
busTrang An SSB1.2
busTrang An Riverside Homestay1.9